blah..
 
Logo
 
 
PROWADZI USŁUGI W ZAKRESIE:
 
o  Doradztwo podatkowe.
 
o  Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
 
o  Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 
o  Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS-em.
Agnieszka Gil
doradca podatkowy nr 05560.
tel./fax: (012) 64-90-505
tel.kom: 0501 177-137
e-mail: abakon@kraknet.pl

 
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Biuro. Strona niniejsza nie jest również źródłem porad podatkowych. Przyjęcie przez Biuro zlecenia w zakresie pomocy podatkowej wymaga osobistego kontaktu i nie może nastąpić za pośrednictwem niniejszej strony.


 
Inne strony dotyczące podatków:

www.doradcy.podatkowi.pl www.zus.gov.pl